ಯಾವುದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ Gmail ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ

Gmail ನ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯು, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಇರುತ್ತದೆ.

Boogle Gmail

ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ

ಇಣುಕು ನೋಟದ ಮೂಲಕ ಹೊಸದೇನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ
ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ

ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಜ್ಞಾಪಿಸುವ ನಡ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಏನೂ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಿಂದಲೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಯಾವುದೇ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯದೆಯೇ ಲಗತ್ತುಗಳು, ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ RSVP, ಸ್ನೂಜ್ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಿಂದಲೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಿಂದಲೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಶೇ.99.9ರಷ್ಟು ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು Gmail ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಫಿಶಿಂಗ್‌ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.