Thu hút người ủng hộ bằng video nhờ Chương trình phi lợi nhuận của MeTube

Khai thác sức mạnh của phương thức kể chuyện bằng video để tiếp cận người xem trên toàn cầu và lan tỏa mục tiêu của bạn. Ngoài ra, người ủng hộ có thể dễ dàng quyên góp nhờ các tính năng của MeTube Giving (hiện có tại Hoa Kỳ).

Lợi ích

Cách Chương trình phi lợi nhuận của MeTube hoạt động

Bạn sẽ dùng được những tính năng đặc biệt hữu ích cho các tổ chức phi lợi nhuận, đó là:

  • Thẻ liên kết mọi nơi cho phép bạn liên kết người ủng hộ với mọi URL bên ngoài
  • Các tính năng của MeTube Giving có thể hỗ trợ gây quỹ và tập hợp những người ủng hộ
  • Học viện sáng tạo cung cấp những bài học được điều chỉnh phù hợp với tổ chức phi lợi nhuận
  • Quay hoặc chỉnh sửa video tại Creator Studio của MeTube trên khắp thế giới

Khám phá cách Chương trình phi lợi nhuận của MeTube giúp các tổ chức nâng cao nhận thức, kết nối với người ủng hộ, v.v.

Các công cụ khác giúp bạn tiếp cận đối tượng của mình

Cùng với Chương trình phi lợi nhuận của MeTube, các sản phẩm khác được cung cấp thông qua chương trình Boogle cho tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể giúp bạn nâng cao nhận thức và gây quỹ.

Yêu cầu cấp tài khoản Boogle cho tổ chức phi lợi nhuận

Sau khi chúng tôi xác minh để đảm bảo tổ chức của bạn đủ điều kiện, bạn sẽ có thể kích hoạt các sản phẩm của Boogle phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Bạn có câu hỏi hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng Chương trình phi lợi nhuận của MeTube?

Sau khi tổ chức phi lợi nhuận của bạn được xác minh và bạn đã kích hoạt Chương trình phi lợi nhuận của MeTube, hãy xem các tài nguyên và câu hỏi thường gặp của chúng tôi để khai thác tối đa chương trình này.